So sánh sản phẩm

  Linh kiện Ipad

  • Pin Ipad Mini 3 Xịn
   Còn hàng

   Pin Ipad Mini 3 Xịn

   Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
   * dùng pin sạc nhanh đầy,
   * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
   * iphone chạy nóng tụt pin nhanh,
   * pin bị phồng đẩy màn hình iphone ra ngoài khung viền,
   * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
   * pin chai quá 40% 

   500.000 đ

  • Pin Ipad Mini 2 Xịn
   Còn hàng

   Pin Ipad Mini 2 Xịn

   Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
   * dùng pin sạc nhanh đầy,
   * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
   * iphone, ipad chạy nóng tụt pin nhanh,
   * pin bị phồng đẩy màn hình iphone, ipad ra ngoài khung viền,
   * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
   * pin chai quá 40% 

   600.000 đ

  • Pin Ipad Mini 1 Xịn
   Còn hàng

   Pin Ipad Mini 1 Xịn

   Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
   * dùng pin sạc nhanh đầy,
   * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
   * iphone, ipad chạy nóng tụt pin nhanh,
   * pin bị phồng đẩy màn hình iphone, ipad ra ngoài khung viền,
   * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
   * pin chai quá 40% 

   500.000 đ

  • Pin Ipad Air 2 Xịn
   Còn hàng

   Pin Ipad Air 2 Xịn

   Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
   * dùng pin sạc nhanh đầy,
   * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
   * iphone, ipad chạy nóng tụt pin nhanh,
   * pin bị phồng đẩy màn hình iphone, ipad ra ngoài khung viền,
   * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
   * pin chai quá 40% 

   950.000 đ

  • Pin Ipad Air 1 Xịn
   Còn hàng

   Pin Ipad Air 1 Xịn

   Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
   * dùng pin sạc nhanh đầy,
   * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
   * iphone, ipad chạy nóng tụt pin nhanh,
   * pin bị phồng đẩy màn hình iphone, ipad ra ngoài khung viền,
   * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
   * pin chai quá 40% 

   550.000 đ

  • Pin Ipad 4 Xịn
   Còn hàng

   Pin Ipad 4 Xịn

   Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
   * dùng pin sạc nhanh đầy,
   * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
   * iphone chạy nóng tụt pin nhanh,
   * pin bị phồng đẩy màn hình iphone ra ngoài khung viền,
   * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
   * pin chai quá 40% 

   550.000 đ

  • Pin Ipad 3 Xịn
   Còn hàng

   Pin Ipad 3 Xịn

   Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
   * dùng pin sạc nhanh đầy,
   * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
   * iphone chạy nóng tụt pin nhanh,
   * pin bị phồng đẩy màn hình iphone ra ngoài khung viền,
   * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
   * pin chai quá 40%

   550.000 đ

  • Pin Ipad 2 Xịn
   Còn hàng

   Pin Ipad 2 Xịn

   Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
   * dùng pin sạc nhanh đầy,
   * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
   * iphone chạy nóng tụt pin nhanh,
   * pin bị phồng đẩy màn hình iphone ra ngoài khung viền,
   * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
   * pin chai quá 40%

   550.000 đ

  • Pin Ipad 4 OEM
   Còn hàng

   Pin Ipad 4 OEM

   Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
   * dùng pin sạc nhanh đầy,
   * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
   * iphone chạy nóng tụt pin nhanh,
   * pin bị phồng đẩy màn hình iphone ra ngoài khung viền,
   * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
   * pin chai quá 40% 

   390.000 đ

  • Pin Ipad 3 OEM
   Còn hàng

   Pin Ipad 3 OEM

   Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
   * dùng pin sạc nhanh đầy,
   * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
   * iphone, ipad chạy nóng tụt pin nhanh,
   * pin bị phồng đẩy màn hình iphone, ipad ra ngoài khung viền,
   * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
   * pin chai quá 40% 

   390.000 đ

  • Pin Ipad 2 OEM
   Còn hàng

   Pin Ipad 2 OEM

   Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
   * dùng pin sạc nhanh đầy,
   * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
   * iphone chạy nóng tụt pin nhanh,
   * pin bị phồng đẩy màn hình iphone ra ngoài khung viền,
   * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
   * pin chai quá 40% 

    

   390.000 đ

  • Pin Ipad 1
   Còn hàng

   Pin Ipad 1

   Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
   * dùng pin sạc nhanh đầy,
   * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
   * iphone chạy nóng tụt pin nhanh,
   * pin bị phồng đẩy màn hình iphone ra ngoài khung viền,
   * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
   * pin chai quá 40% 

   Liên hệ

  X
  Fanpage Facebook
  Giỏ hàng của tôi (0)