So sánh sản phẩm

Apple

 • Pin Ipad Mini 3 Xịn
  Còn hàng

  Pin Ipad Mini 3 Xịn

  Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
  * dùng pin sạc nhanh đầy,
  * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
  * iphone chạy nóng tụt pin nhanh,
  * pin bị phồng đẩy màn hình iphone ra ngoài khung viền,
  * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
  * pin chai quá 40% 

  500.000 đ

 • Pin Ipad Mini 2 Xịn
  Còn hàng

  Pin Ipad Mini 2 Xịn

  Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
  * dùng pin sạc nhanh đầy,
  * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
  * iphone, ipad chạy nóng tụt pin nhanh,
  * pin bị phồng đẩy màn hình iphone, ipad ra ngoài khung viền,
  * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
  * pin chai quá 40% 

  600.000 đ

 • Pin Ipad Mini 1 Xịn
  Còn hàng

  Pin Ipad Mini 1 Xịn

  Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
  * dùng pin sạc nhanh đầy,
  * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
  * iphone, ipad chạy nóng tụt pin nhanh,
  * pin bị phồng đẩy màn hình iphone, ipad ra ngoài khung viền,
  * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
  * pin chai quá 40% 

  500.000 đ

 • Pin Ipad Air 2 Xịn
  Còn hàng

  Pin Ipad Air 2 Xịn

  Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
  * dùng pin sạc nhanh đầy,
  * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
  * iphone, ipad chạy nóng tụt pin nhanh,
  * pin bị phồng đẩy màn hình iphone, ipad ra ngoài khung viền,
  * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
  * pin chai quá 40% 

  950.000 đ

 • Pin Ipad Air 1 Xịn
  Còn hàng

  Pin Ipad Air 1 Xịn

  Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
  * dùng pin sạc nhanh đầy,
  * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
  * iphone, ipad chạy nóng tụt pin nhanh,
  * pin bị phồng đẩy màn hình iphone, ipad ra ngoài khung viền,
  * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
  * pin chai quá 40% 

  550.000 đ

 • Pin Ipad 4 Xịn
  Còn hàng

  Pin Ipad 4 Xịn

  Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
  * dùng pin sạc nhanh đầy,
  * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
  * iphone chạy nóng tụt pin nhanh,
  * pin bị phồng đẩy màn hình iphone ra ngoài khung viền,
  * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
  * pin chai quá 40% 

  550.000 đ

 • Pin Ipad 3 Xịn
  Còn hàng

  Pin Ipad 3 Xịn

  Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
  * dùng pin sạc nhanh đầy,
  * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
  * iphone chạy nóng tụt pin nhanh,
  * pin bị phồng đẩy màn hình iphone ra ngoài khung viền,
  * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
  * pin chai quá 40%

  550.000 đ

 • Pin Ipad 2 Xịn
  Còn hàng

  Pin Ipad 2 Xịn

  Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
  * dùng pin sạc nhanh đầy,
  * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
  * iphone chạy nóng tụt pin nhanh,
  * pin bị phồng đẩy màn hình iphone ra ngoài khung viền,
  * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
  * pin chai quá 40%

  550.000 đ

 • Pin Ipad 4 OEM
  Còn hàng

  Pin Ipad 4 OEM

  Hướng dẫn nhận biết khi nào pin bạn cần phải thay:
  * dùng pin sạc nhanh đầy,
  * sử dụng pin giảm nhanh hơn bình thường,
  * iphone chạy nóng tụt pin nhanh,
  * pin bị phồng đẩy màn hình iphone ra ngoài khung viền,
  * kiểm tra phần mềm chuyên dụng số lần sạc lớn từ >1000 lần cần phải thay.
  * pin chai quá 40% 

  390.000 đ

X
Fanpage Facebook
Giỏ hàng của tôi (0)